TopPharm rejestracja leków wyrobów medycznych suplementów doradztwo farmaceutyczne Polska

Rejestracja leków wyrobów medycznych suplementów doradztwo farmaceutyczne Polska

Firmę tworzą byli eksperci Urzędu Rejestracji mający wieloletnie doświadczenie w ocenie dokumentacji i rejestracji w procedurach narodowych, MRP, DCP, procedurze centralnej. Wiedzę tę uzupełnia doświadczenie nabyte w trakcie pracy w firmach doradczych.

Dzięki temu jesteśmy znakomicie zorientowani w aktualnych i przyszłych wymaganiach oraz wszelkich nieopisanych w prawie niuansach i interpretacji wytycznych związanych z rejestracją leków, jak również w realiach dotyczących funkcjonowania instytucji zajmujących się rejestracją.

Oprócz zwykłej usługi związanej z rejestracją leków, wyrobów medycznych, suplementów diety jesteśmy zatem w stanie pomóc Państwu w przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej, udzielaniu odpowiedzi na merytoryczne pytania Urzędu Rejestracji dotyczące dokumentacji i badań, jak również przewidywać możliwy bieg wydarzeń w zależności od obranych rozwiązań, co znacznie ułatwi Państwu planowanie działań.

Oferowana w ten sposób usługa doradztwa farmaceutycznego i rejestracji leków jest usługą kompleksową.

English German Polish

Site map

Events

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne teoria i praktyka"Konferencja rejestracja leków

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"Konferencja rejestracja leków i zmiany porejestracyjne

"Re-rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"Konferencja zmiany porejestracyjne