Rejestracja leków wyrobów medycznych suplementów doradztwo farmaceutyczne Polska

Rejestracja leków wyrobów medycznych suplementów doradztwo farmaceutyczne Polska

Rejestracja leków, wyrobów medycznych i suplementów diety jest procesem skomplikowanym. W praktyce każdy kraj w Europie ma specyficzne, często nie opisane w prawie wymagania związane z tym tematem. Znajomość tych uwarunkowań pozwala na płynniejsze i sprawniejsze prowadzenie procesu rejestracji, jak również na przewidywanie ewentualnych problemów i wybór określonych rozwiązań co może mieć znaczny wpływ na sprawną realizację planów marketingowych firmy.

Ze względu na fakt, że naszą firmę tworzą osoby mające praktyczne doświadczenie w rejestracji leków w Polsce i w Europie nabyte w Urzędzie Rejestracji i uzupełnione w firmach doradczych jesteśmy w stanie pomóc Państwu w sprawnym przeprowadzeniu procesów związanych zarówno z rejestracją leków, wyrobów medycznych, suplementów diety, jak również we wszelkich kwestiach związanych z utrzymaniem pozwoleń (zmiany, re-rejestracja itd.) i ogólnie rozumianym regulatory affairs w Polsce i EU.

Jako osoby oceniające merytorycznie dokumentację w Polsce i w Europie (procedura centralna, MRP, DCP) oraz biorące udział w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących rejestracji doskonale wiemy, że żadne kursy, czy szkolenia nie są w stanie dostarczyć informacji na temat nie opisanych w prawie niuansów, czy interpretacji zapisów i wytycznych EU. Jedynie posiadana przez nas praktyczna wiedza na temat stosowania zapisów prawnych, dodatkowych wymagań, interpretacji wytycznych w Polsce oraz wiedza na temat funkcjonowania instytucji zajmujących się rejestracją leków i wyrobów medycznych pozwala na sprawne przeprowadzenie procesu rejestracji.

Oprócz zwykłej usługi związanej z rejestracją leków, wyrobów medycznych, suplementów diety jesteśmy zatem w stanie pomóc Państwu w przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej, udzielaniu odpowiedzi na merytoryczne pytania Urzędu Rejestracji dotyczące dokumentacji i badań, jak również przewidywać możliwy bieg wydarzeń w zależności od obranych rozwiązań, co znacznie ułatwi Państwu planowanie działań.

Oferowana w ten sposób usługa doradztwa farmaceutycznego i rejestracji leków jest usługą kompleksową.

English German Polish

Site map

Events

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne teoria i praktyka"Konferencja rejestracja leków

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"Konferencja rejestracja leków i zmiany porejestracyjne

"Re-rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"Konferencja zmiany porejestracyjne