Rejestracja wyrobów medycznych doradztwo farmaceutyczne wyroby medyczne

Rejestracja leków wyrobów medycznych suplementów doradztwo farmaceutyczne Polska

Oferujemy Państwu usługę rejestracji wyrobów medycznych odpowiednio do klasy wyrobu i stosowania, przygotowanie oznakowania opakowań zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych i właściwych aktów wykonawczych, jak również dodatkowe doradztwo w zakresie wyrobów medycznych.

Na życzenie klienta we współpracy z naszymi partnerami oferujemy również pomoc w przygotowaniu dokumentacji technicznej wyrobu medycznego i uzyskaniu certyfikatu zgodności CE w odpowiedniej jednostce notyfikowanej.

Wyroby medyczne w z uwagi na skład, budowę i stosowanie można podzielić na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do różnego przeznaczenia, podlegające dalszej klasyfikacji. W zależności od typu i klasy wyrobu medycznego w procedurze oceny zgodności może być wymagany udział jednostki notyfikowanej, różne są również wymagania dotyczące rejestracji wyrobu medycznego.

English German Polish

Site map

Events

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne teoria i praktyka"Konferencja rejestracja leków

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"Konferencja rejestracja leków i zmiany porejestracyjne

"Re-rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"Konferencja zmiany porejestracyjne