Pharmacovigilance: monitorowanie działań niepożądanych, Eudravigilance, PSUR, AdCO, RMP

Pharmacovigilance monitorowanie działań niepożądanych

Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych po dopuszczeniu do obrotu stanowi istotny element systemu zapewnienia bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku, jak również stałego i cyklicznego procesu oceny stosunku korzyści do ryzyka danego produktu i substancji czynnej w zakresie zatwierdzonych wskazań do stosowania, grup pacjentów, poprawności aktualnych środków ostrożności, przeciwwskazań, czy informacji na temat interakcji produktów leczniczych przekazywanych aktualnie lekarzowi i pacjentowi. Dane pharmacovigilance są tym samym również ważnym elementem wpływającym na kształt druków informacyjnych leków (ChPL / SmPC Charakterystyka Produktu Leczniczego, ulotka dla pacjenta). Oferujemy Państwu usługi monitorowania działań niepożądanych (pharmacovigilance) oraz raportowania działań niepożądanych w systemie elektronicznym Eudravigilance. Równolegle oferowane usługi regulatory affairs i rejestracji produktów leczniczych pozwalają zapewnić kompleksową obsługę projektów.

Oferta dotycząca monitorowania działań niepożądanych obejmuje m.in.:

► przygotowanie systemu monitorowania działań niepożądanych (pharmacovigilance system) przyszłego podmiotu odpowiedzialnego (MAH)

► przygotowanie Pharmacovigilance System Master File (PSMF) oraz zależnie od typu dossier Risk Management Plan (RMP) w ramach tworzenia dossier rejestracyjnego

► rejestracja podmiotu odpowiedzialnego w systemie Eudravigilance

► stała usługa monitorowania działań niepożądanych oraz zgłaszanie działań w ramach systemu Eudravigilance

► tworzenie raportów okresowych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych PSUR oraz innych raportów i opracowań związanych z bezpieczeństwem stosowania m.in. RMP (Risk Management Plan), AdCO (Addendum tothe Clinical Overview wymagane w procesie przedłużenia ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu)

► występowanie jako wnioskodawca lub podmiot odpowiedzialny

► inne usługi doradztwa farmaceutycznego dla produktów leczniczych (patrz Doradztwo).

English German Polish Facebook Linkedin English

Site map

Events

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne teoria i praktyka"
Konferencja rejestracja leków

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"
Konferencja rejestracja leków i zmiany porejestracyjne

"Re-rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"
Konferencja zmiany porejestracyjne