Pharmacovigilance monitorowanie działań niepożądanych Eudravigilance

Pharmacovigilance monitorowanie działań niepożądanych

Oferujemy Państwu usługi monitorowania działań niepożądanych (pharmacovigilance) oraz raportowania działań niepożądanych w systemie elektronicznym Eudravigilance. Równolegle oferowane usługi regulatory affairs i rejestracji produktów leczniczych pozwalają zapewnić kompleksową obsługę projektów.

Oferta dotycząca monitorowania działań niepożądanych obejmuje:

► przygotowanie systemu monitorowania działań niepożądanych (pharmacovigilance system) przyszłego podmiotu odpowiedzialnego

► przygotowanie Pharmacovigilance System Master File (PSMF) oraz zależnie od typu dossier Risk Management Plan (RMP) w ramach tworzenia dossier rejestracyjnego

► rejestracja podmiotu odpowiedzialnego w systemie Eudravigilance

► stała usługa monitorowania działań niepożądanych oraz zgłaszanie działań w ramach systemu Eudravigilance

► tworzenie raportów okresowych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych PSUR

► występowanie jako podmiot odpowiedzialny

► inne usługi doradztwa farmaceutycznego (patrz Doradztwo).

English German Polish

Site map

Events

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne teoria i praktyka"Konferencja rejestracja leków

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"Konferencja rejestracja leków i zmiany porejestracyjne

"Re-rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"Konferencja zmiany porejestracyjne