Rejestracja kosmetyków doradztwo farmaceutyczne kosmetyki Polska

Rejestracja leków wyrobów medycznych suplementów doradztwo farmaceutyczne Polska

Oferujemy Państwu usługę rejestracji kosmetyków w EU w ramach systemu CPNP (Portal Notyfikacji Produktów Kosmetycznych - Cosmetic Products Notification Portal), jak również przygotowanie właściwego oznakowania opakowań, doradztwo w zakresie wymagań zgodnie z aktualnym prawodawstwem w tej dziedzinie, oraz inne usługi związane z wprowadzaniem tego typu produktów na rynki EU.

Przepisy prawa stawiają określone wymagania w zakresie stosowania składników w kosmetykach, oceny bezpieczeństwa kosmetyku, oraz w zakresie sposobu oznakowania, co z kolei ma istotny wpływ na utrzymanie klasyfikacji produktu jako kosmetyku.

English German Polish

Site map

Events

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne teoria i praktyka"Konferencja rejestracja leków

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"Konferencja rejestracja leków i zmiany porejestracyjne

"Re-rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"Konferencja zmiany porejestracyjne