Rejestracja kosmetyków - doradztwo i usługi

Rejestracja leków wyrobów medycznych suplementów doradztwo farmaceutyczne Polska

Przepisy prawa w EU stawiają szczegółowe wymagania dla kosmetyków wprowadzanych na rynki poszczególnych krajów Europy, w tym m.in.: wymagania dotyczące rejestracji kosmetyku w EU, stosowania określonych składników w kosmetykach wraz z ograniczeniem ich ilości w poszczególnych rodzajach kosmetyków, wymagania dotyczące przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa kosmetyku zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej przed właściwą rejestracją kosmetyku, jak również ściśle określone wymagania w zakresie sposobu oznakowania kosmetyków i przekazywanej informacji, co z kolei ma istotny wpływ na utrzymanie klasyfikacji produktu jako kosmetyku. Ocena bezpieczeństwa kosmetyku dokumentuje zarówno bezpieczeństwo całej formulacji jak i poszczególnych składników pod kątem ich toksykologii, toksykokinetyki i przewidzianego narażenia. Dzięki równoległemu doświadczeniu z zakresu produktów leczniczych jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe doradztwo dla produktów borderline (w tym m.in. kosmetyki / produkty lecznicze) oraz wymagań w zakresie przekazywanych treści, w tym treści marketingowych, jak również oznakowania opakowań i ulotek kosmetyków.

Oferujemy Państwu usługi związane z doradztwem dla kosmetyków obejmujące m.in.

► usługę rejestracji kosmetyków w EU w ramach systemu CPNP (Portal Notyfikacji Produktów Kosmetycznych - Cosmetic Products Notification Portal)

► doradztwo, weryfikację i przygotowanie właściwego oznakowania opakowań i ulotek kosmetyków oraz materiałów marketingowych

► tworzenie merytorycznych opracowań na potrzeby agencji oraz marketingu

► tłumaczenie oraz korektę opakowań, ulotek i materiałów marketingowych

► doradztwo w zakresie klasyfikacji produktu, w tym doradztwo związane ze składem kosmetyku, przewidzianym zastosowaniem, oświadczeniami (claim'ami) i klasyfikacją produktów borderline

► doradztwo w zakresie wymagań zgodnie z aktualnym prawodawstwem dla kosmetyków oraz inne usługi związane z wprowadzaniem tego typu produktów na rynki EU.

English German Polish Facebook Linkedin English

Site map

Events

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne teoria i praktyka"
Konferencja rejestracja leków

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"
Konferencja rejestracja leków i zmiany porejestracyjne

"Re-rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"
Konferencja zmiany porejestracyjne