Rejestracja suplementów diety doradztwo farmaceutyczne rejestracja suplementów

Rejestracja leków wyrobów medycznych suplementów doradztwo farmaceutyczne Polska

Suplementy diety zdobywają obecnie coraz silniejszą pozycję na rynku. Szereg produktów z pogranicza leków jest rejestrowanych właśnie jako suplementy diety, co znacznie przyspiesza proces. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz przepisów prawa nie tylko skład, ale również prezentacja produktu decyduje o zakwalifikowaniu go do suplementów diety lub produktów leczniczych. Tym samym oznakowanie opakowania odgrywa bardzo ważną rolę w procesie rejestracji suplementu diety i może decydować o jego wyniku.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji suplementów diety obejmującą:

► rozpoznanie możliwości rejestracji danego produktu jako suplementu diety lub FSMP w Polsce i w EU

► przygotowanie oznakowania opakowań zgodnie z lokalnym prawem

► opcjonalne uzyskanie opinii odpowiedniej jednostki badawczej

► rejestrację suplementu diety w GIS i w innych krajach.

► we współpracy z partnerami oferujemy pomoc we wdrożeniu systemu jakości HACCP.

English German Polish

Site map

Events

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne teoria i praktyka"Konferencja rejestracja leków

"Rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"Konferencja rejestracja leków i zmiany porejestracyjne

"Re-rejestracja leków oraz zmiany porejestracyjne"Konferencja zmiany porejestracyjne